O nasNa trgu delujemo že celih deset let. Že od začetka pa pristopamo k delu celovito, naš cilj je delujoč sistem kot celota pa naj bo to ogrevanje družinske nizkoenergijske hiše, klimatizacija poslovnega objekta ali pa naprava ali postrojenje za industrijo. Imamo celovito znanje s področja inštalacij, tako s področja izvajanja napeljav kot  tudi s področja avtomatizacije in vodenja energetskih procesov. Iz tega stališča  zato najraje prevzemamo dela kot celoto, ker le tako lahko jamčimo v celoti za funkcionalnost končnega izdelka. Delamo z domačim kvalitetno izobraženim kadrom  in skrbimo za stalno izpopolnjevanje, za določena dela pa imamo že več let stalne kooperante.